Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία αναφέρεται στην διαδικασία που περιλαμβάνει σειρά από προσωπικές συνεδρίες μεταξύ ενός εξειδικευμένου ψυχολόγου και ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει κάποιες προσωπικές δυσκολίες όπως, άγχος, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, φοβίες, έλλειψη αυτοεκτίμησης – αυτοπεποίθησης, προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων ή στη λήψη αποφάσεων, ανασφάλειες, υπαρξιακές κρίσεις, οικογενειακά προβλήματα, διαζύγιο, θέματα υπογονιμότητας, προσωπικά ή επαγγελματικά αδιέξοδα, διατροφικά/σεξουαλικά προβλήματα, εξαρτήσεις, κ.λ.π.

Με την ατομική ψυχοθεραπεία ο άνθρωπος που ζητά βοήθεια, αρχικά βρίσκει ανακούφιση συζητώντας καταστάσεις που τον πιέζουν σε συνθήκες ασφάλειας και εχεμύθειας, με έναν άνθρωπο που δεν θα τον κρίνει και δεν θα τον απορρίψει. Μέσω της διερεύνησης του εαυτού του και των σχέσεών του, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι σε θέση να συνειδητοποιήσει τους λόγους για τους οποίους είναι λιγότερο λειτουργικός σε κάποιες καταστάσεις και αντιμετωπίζει δυσκολίες σε διάφορα θέματα. Ο ειδικός οδηγεί το άτομο στην αποκρυπτογράφηση και κατανόηση των συναισθημάτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ή των συμπτωμάτων που εμφανίζει με απώτερος στόχο την προαγωγή της ψυχικής ευημερίας του ατόμου.

Η ατομική ψυχοθεραπεία απαιτεί εβδομαδιαίες συνεδρίες της μίας ώρας. Η διάρκειά της είναι ανάλογη με το αίτημα του συγκεκριμένου ατόμου. Υπάρχει απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμός στο θεραπευτικό απόρρητο.

Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων έχει ως στόχο να ενδυναμώσει το ρόλο κάθε γονέα ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξει το παιδί στη συναισθηματική ωρίμανσή του και στην αυτονόμησή του. Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς όλων των ηλικιών, και τα πιο συχνά θέματα που αντιμετωπίζουν είναι το διαζύγιο, η απώλεια, το πένθος, εφηβικά προβλήματα και ανησυχίες, προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών στο σπίτι ή το σχολείο, δυσκολίες σχολικής προσαρμογής, μαθησιακές δυσκολίες, συναισθηματικά προβλήματα των παιδιών, προβλήματα χρήσης ουσιών, κ.α.

Στις συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων αναγνωρίζονται τα προβλήματα στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της οικογένειας και οι γονείς υποστηρίζονται ώστε να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που εμφανίζονται σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο και να τις διαχειριστούν με τρόπο που θα προάγει την ευημερία και την ψυχική υγεία των παιδιών τους.

Συμβουλευτική Εφήβων και Παιδιών

Η ατομική συμβουλευτική εφήβων και παιδιών στοχεύει στη διερεύνηση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο/η έφηβος/το παιδί μπορεί να βοηθηθεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του, να αναγνωρίσει τα συναισθήματά του και να τα διαχειριστεί καλύτερα καθώς και να διορθώσει πιθανές δυσπροσαρμοστικές σκέψεις και συμπεριφορές.

Συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν έφηβοι και παιδιά αφορούν την επιθετικότητα στο σχολείο, τη δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις, τη μελαγχολία, τη διατροφή, την κακοποίηση, κ.α. Στη συμβουλευτική εφήβων και παιδιών είναι απαραίτητη η ενεργή συνεργασία των γονέων καθώς η οικογένεια είναι το σημαντικότερο σύστημα στο οποίο εντάσσεται το παιδί.

H συμβουλευτική έχει ως στόχο την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, την επιλογή κατάλληλων κάθε φορά τρόπων επίλυσης των προβλημάτων του, την αναγνώριση των αδυναμιών του και των δυνατοτήτων του και την αξιοποίηση του δυναμικού του ώστε να εξελιχθεί σε έναν ψυχικά υγιή και ώριμο ενήλικα.

Θεραπεία ζεύγους

Η θεραπεία ζεύγους εστιάζει στα προβλήματα που υπάρχουν στη σχέση δύο ατόμων. Η θεραπεία απευθύνεται σε ζευγάρια όλων των μορφών ερωτικής σχέσης, ετεροφυλόφιλα, ομοφυλόφιλα, έγγαμα ή όχι. Ο στόχος της θεραπείας ζεύγους είναι η αποκατάσταση της λειτουργικότητας ενός ζευγαριού που βιώνει δυσφορία στη σχέση. Ο ψυχολόγος έχει μια στάση υποστηρικτική, ζεστή και αυθεντική απέναντι και στους δύο ανθρώπους που απαρτίζουν το ζευγάρι και δημιουργεί ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, αποδοχής και κατανόησης.

Η θεραπεία ζεύγους μπορεί να βοηθήσει στο χτίσιμο της εποικοδομητικής επικοινωνίας του ζευγαριού μέσω της εκμάθησης νέων τεχνικών και δεξιοτήτων επικοινωνίας, στην εκπαίδευση στην ενεργητική ακρόαση, στην ειλικρινή έκφραση συναισθημάτων, στη συνειδητοποίηση τυχόν άκαιρων ή ανέφικτων προσδοκιών από τον σύντροφο και τη σχέση, στην εξάλειψη παρεξηγήσεων και προκαταλήψεων του ενός συντρόφου για τον άλλο και στη συμφωνία για την ανατροφή των παιδιών.

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός βοηθάει το άτομο να ανακαλύψει καλύτερα τον εαυτό του, παρέχοντάς του πληροφορίες για τις ικανότητες του, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του, την αυτοεκτίμησή του, τον προσδιορισμό ελέγχου κ.α.

Προκειμένου το άτομο να διαμορφώσει μία κατάλληλη και συνειδητή απόφαση για την επαγγελματική του σταδιοδρομία, θα πρέπει να έχει καταλήξει στο τι είναι αυτό που θέλει, καθώς και τι του ταιριάζει. Χρειάζεται, δηλαδή, να έχει επίγνωση των δυνατών σημείων του, των σημείων προς βελτίωση, των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του που επηρεάζουν τον τρόπο συμπεριφοράς του, έτσι ώστε να μπορέσει να θέσει ρεαλιστικούς στόχους για την επαγγελματική του πορεία και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην αγορά εργασίας.

Για τη διερεύνηση της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων, των κλίσεων και των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ατόμου χρησιμοποιούνται αξιόπιστα ερωτηματολόγια.

Συμβουλευτική Καριέρας

Η συμβουλευτική καριέρας έχει ως στόχο την αποτύπωση βασικών στοιχείων του προφίλ του ατόμου, όπως είναι οι προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, οι ικανότητες, η προσωπικότητα και τα κίνητρά του, ώστε να λάβει την κατάλληλη συμβουλευτική καθοδήγηση για την ανάπτυξη της καριέρας, την αλλαγή καριέρας ή την επανατοποθέτησή του στην αγορά εργασίας.

Αφορά στη συλλογή πληροφοριών σχετικών με το άτομο (μέσω ερωτηματολογίων), ώστε στη συνέχεια να του παραχθεί η κατάλληλη συμβουλευτική καθοδήγηση για την επανατοποθέτησή του στην αγορά εργασίας ή την αλλαγή καριέρας.

Συντονισμός Σχολών Γονέων

Ο στόχος των σχολών γονέων έγκειται στην ενημέρωση, πρόληψη και υποστήριξη των γονέων που έρχονται αντιμέτωποι με ποικίλα θέματα που αφορούν τόσο στη σχέση με τα παιδιά όσο και στη σχέση με τον/την σύντροφό τους αλλά και με τον εαυτό τους.

Μέσα από τις ομάδες γονέων δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αλλά και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με θέματα που αφορούν στο γονεϊκό τους ρόλο και στην ανατροφή των παιδιών τους.

Ο συντονισμός σχολών γονέων στοχεύει στη συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευσή τους σε θέματα που αφορούν στη βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια και στη βελτίωση των γνώσεων των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους.

 

Χώρος Γραφείου